טיפולי הידרותרפיה

טיפולי ההידרותרפיה ניתנים בבריכת המים הקרויה בשם "עולם המים". זוהי בריכה טיפולית ובה צוות מטפלים מנוסה, אשר רכש כלים רבים וייחודיים לטיפולים במים, בצורה הטובה ביותר, הבריאה והספורטיבית.

חברי שלוש קופות החולים "כללית", "מאוחדת" ו"מכבי" זכאים להשתתף בשחייה חופשית בסכום של 100 שקלים במקום 250 שקלים, בלי שיהיה כל קשר להטבה מקופות החולים.

כל אחת מקופות החולים מציבה קריטריונים שונים לטיפולי הידרותרפיה.

טיפולי הידרותרפיה בהסדר עם קופת חולים כללית

הבריכה הטיפולית "עולם המים" מעניקה שירותים רק למבוטחי "כללית מושלם" עד גיל 18. מבוטחי הקופה מקבלים אישור לטיפולים מטעם פיזיותרפיסטים בקופה, אורתופדים או צוות התפתחות הילד.

טיפולי ההידרותרפיה כוללים תרגול במים, טיפולי וואטסו, לימוד שחייה שיקומית, ג'הארה ו-ווטר דאנס, כשהמטרה היא טיפול פיזי ונפשי בכדי להשיב את המטופל לעמוד על רגליו ולהחזירו למסלול חיים נורמטיבי.

להלן התנאים:

 • רק לאחר שמבוטח הקופה מציג אישורים מתאימים הוא יכול לקבוע טיפולים.
 • כל מבוטח זכאי לקבל עד 30 טיפולי הידרותרפיה בשנה, כאשר את מספר הטיפולים קובע המטפל האחראי.
 • טיפול ראשון במסגרת טיפולי הידרותרפיה ניתן על ידי מנהל מקצועי של התחום, והוא מתבצע במים.
 • הטיפולים הבאים (לאחר הטיפול הראשון) נקבעים אחרי שהמטפלים ההידרותרפיסטים עורכים בדיקה ראשונית.
 • המטופל מקבל את רשימת הטיפולים העתידיים אותם הוא אמור לעבור.
 • במקרים בהם מטופל נאלץ לבטל טיפול זה או אחר, עליו להודיע על כך 24 שעות מראש.
 • קופת חולים כללית גובה מחיר מלא על טיפול שבוטל ללא הודעה מראש.

טיפול הידרותרפיה בהסדר עם קופת חולים מכבי

הבריכה הטיפולית "עולם המים" עובדת עם "מכבי", כאשר טיפולי ההידרותרפיה ניתנים עם טופס התחייבות – טופס 17. ההפניה לטיפולי הידרותרפיה תינתן על ידי רופא מוסמך, תחת אישור טיפול הניתן מטעם מנהל מכון פיזיותרפיה של קופת חולים מכבי.

מטרת הטיפולים היא להשיב את המטופל למצב אופטימלי מבחינה תפקודית.

להלן התנאים:

 • את הטיפולים ניתן לקבוע רק לאחר הצגת טופס 17.
 • קופת חולים מכבי היא זו הקובעת את מספר הטיפולים להם זכאי כל מטופל.
 • טיפול ראשון נערך עם פיזיותרפיסט מחוץ למים, והוא נכלל בסדרת הטיפולים. בטיפול זה יש להציג מסמכים רפואיים רלוונטיים.
 • הטיפולים הבאים, לאחר הטיפול עם הפיזיותרפיסט, נערכים על ידי הידרותרפיסט.
 • המטופל מקבל את רשימת הטיפולים העתידיים אותם הוא יעבור.
 • במקרים בהם מטופל נאלץ לבטל טיפול זה או אחר, עליו להודיע על כך 24 שעות מראש.
 • קופת חולים מכבי גובה מחיר מלא על טיפול שבוטל ללא הודעה מראש.

טיפול הידרותרפיה בהסדר עם קופת חולים מאוחדת

הבריכה הטיפולית "עולם המים" מעניקה שירותים למבוטחי הקופה. מבוטחי קופת חולים מאוחדת מקבלים אישור לטיפולים מטעם פיזיותרפיסטים בקופה, אורתופדים או צוות התפתחות הילד.

תנאי קבלת הטיפולים:

 • טיפולי ההידרותרפיה ניתנים לקביעה לאחר הצגת מסמך התחייבות מהקופה.
 • קופת חולים מאוחדת היא הקובעת את מספר הטיפולים להם זכאי כל מטופל ומטופל.
 • את הטיפול הראשון מעביר מנהל מקצועי בתחום ההידרותרפיה, כאשר הוא נעשה במים.
 • אחרי הבדיקה הראשונה, המטפלים ההידרותרפיסטים קובעים את שאר הטיפולים.
 • כל מטופל מקבל לידיו רשימת טיפולי הידרותרפיה עתידיים, אותם הוא יעבור.
 • במקרים של ביטולי טיפולים, יש ליידע על כך את הקבלה בבריכה, לפחות 24 שעות מראש.
 • כאשר מטופל אינו מגיע לאחד הטיפולים ולא הודיע על כך, הוא יהיה חייב בתשלום מלא.
 • חשוב מאוד לשים לב לתוקף במסמך ההתחייבות, מכיוון שאין אפשרות לקבוע טיפולים מעבר לטווח התאריכים של ההתחייבות.

ראו גם:

זכויות חולי ניוון שרירים