מאמרים מומלצים:
אזרחי ישראל חייבים להיות רשומים באחת מקופות החולים, וזכאים לקבל שירותים רפואיים במסגרתן, בהתאם לחוק ביטוח בריאות ממלכתי. בישראל קיימות ארבע קופות חולים- כללית, מכבי, לאומית ומאוחדת. כל אחת מחויבת […]

מעבר קופת חולים

אזרחי ישראל חייבים להיות רשומים באחת מקופות החולים, וזכאים לקבל שירותים רפואיים במסגרתן, בהתאם לחוק ביטוח בריאות ממלכתי. בישראל קיימות ארבע קופות חולים- כללית, מכבי, לאומית ומאוחדת. כל אחת מחויבת […]

כיום, כולם מודעים לעובדה שעם הגיל חלה ירידה בכושרו הגופני של האדם וביכולתו לבצע פעולות שונות באופן חופשי. כאשר הפגיעה נעשית חמורה, למשל לאחר מצבים של מחלה קשה או חלילה […]

ביטוח סיעודי פרטי

כיום, כולם מודעים לעובדה שעם הגיל חלה ירידה בכושרו הגופני של האדם וביכולתו לבצע פעולות שונות באופן חופשי. כאשר הפגיעה נעשית חמורה, למשל לאחר מצבים של מחלה קשה או חלילה […]

למרות שבישראל קיים חוק בריאות ממלכתי, אין ספק שלא ניתן להסתמך עליו ועל סל הבריאות בכדי שיתנאו מענה מושלם. הרפואה של היום, המבוססת על מחקר מתקדם, בדיקות יקרות וניתוחים מסובכים, […]

ביטוחי בריאות משלימים – עדכון על הרפורמה

למרות שבישראל קיים חוק בריאות ממלכתי, אין ספק שלא ניתן להסתמך עליו ועל סל הבריאות בכדי שיתנאו מענה מושלם. הרפואה של היום, המבוססת על מחקר מתקדם, בדיקות יקרות וניתוחים מסובכים, […]

בחירת המערכת: