מאמרים מומלצים:
אזרחי ישראל חייבים להיות רשומים באחת מקופות החולים, וזכאים לקבל שירותים רפואיים במסגרתן, בהתאם לחוק ביטוח בריאות ממלכתי. בישראל קיימות ארבע קופות חולים- כללית, מכבי, לאומית ומאוחדת. כל אחת מחויבת...

מעבר קופת חולים

אזרחי ישראל חייבים להיות רשומים באחת מקופות החולים, וזכאים לקבל שירותים רפואיים במסגרתן, בהתאם לחוק ביטוח בריאות ממלכתי. בישראל קיימות ארבע קופות חולים- כללית, מכבי, לאומית ומאוחדת. כל אחת מחויבת…

עמותת "הצל ליבו של ילד" מפורסמת בעיקר בזכות הטיפול המסור והמקצועי שהעניקו הרופאים המתנדבים בה לאלפי הילדים שאתרע מזלם ונולדו עם מום בליבם, ולא רק שנולדו עם מום בליבם אלא...

"הצל ליבו של ילד" והכשרת רופאים

עמותת "הצל ליבו של ילד" מפורסמת בעיקר בזכות הטיפול המסור והמקצועי שהעניקו הרופאים המתנדבים בה לאלפי הילדים שאתרע מזלם ונולדו עם מום בליבם, ולא רק שנולדו עם מום בליבם אלא…

בישראל, פועלים כיום מאות מוסדות לשהייה ממושכת. בין אם המדובר הוא בבית אבות או במוסדות דיור מוגן, במוסדות בריאות הנפש, בפנימיות, במעונות, במכוני גמילה או בכל דבר אחר, ברורה חשיבותם...

מיחשוב מוסדות לשהייה ממושכת

בישראל, פועלים כיום מאות מוסדות לשהייה ממושכת. בין אם המדובר הוא בבית אבות או במוסדות דיור מוגן, במוסדות בריאות הנפש, בפנימיות, במעונות, במכוני גמילה או בכל דבר אחר, ברורה חשיבותם…

בחירת המערכת: